Personuppgifter – GDPR

Varför behöver vi dina personuppgifter?

Vi behöver använda personuppgifterna för att kunna fullgöra det avtal som ett köp av träningskort hos oss innebär.

Varje medlem har rätt att få utdrag på vilka uppgifter vi har lagrade, samt att rätta felaktiga uppgifter och att bli struken ur vårt register.
Det går dock inte att ta bort personuppgifter så länge det finns pågående avtal om träning /giltigt träningskort.

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge möjlighet att inpassera då ÖKA är obemannat.

Riktlinjer

    1. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt medlemsavtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

Uppgifter vi samlar in direkt från dig i samband med ditt medlemskap omfattar namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och betalningsform. För betalning via autogiro tillkommer bankkontonummer.

    2. Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

När du köper medlemskap/avtal lämnar du dina personuppgifter och godkänner samtidigt att vi behandlar dessa.

    3. Hur kan du tillvarata dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst återkalla ditt godkännande, kräva anonymisering, begära att inga informativa mejl eller SMS skickas till dig likväl som begära utdrag ur de register som innehåller dina personuppgifter. Detta gör du genom att kontakta oss på ÖKA. Uppgifter som krävs för att du som kund ska upprätthålla dina förpliktelser mot oss kan ej raderas innan du fullgjort dina ekonomiska åtaganden mot oss. Tänk på att återkallelse av godkännande kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig, det vill säga du får ingen information om förändringar i verksamheten eller i värsta fall att du inte kan fortsätta träna hos oss.

4. Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast våra anställda som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi har avtal med Gymcontrol rörande IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

    5. När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag eller om du som kund inte uppfyller dina förpliktelser mot oss. Exempel på tredje part är kreditupplysningsbolag, inkassobolag och kronofogdemyndigheten. 

 

Har du några frågor? Tveka inte, hör av dig till oss direkt 🙂

Maila     Facebook