Kamerabevakning

För Din Säkerhet På ÖKA

Det som är förbjudet enligt svensk lag är givetvis också förbjudet på ÖKA. Om stölder, hot, trakasserier och all annan olaglig verksamhet förekommer på ÖKA kommer det att polisanmälas.

ÖKA har rätt att bedriva kamerabevakning i enlighet med lag. Syftet med kamerabevakningen är att förebygga och utreda brott som begåtts samt skapa en trygg och säker miljö för dig som medlem. Samt för att skydda ÖKAs tillgångar.

Huvudregeln är att inspelat material sparas i 30 dagar, därefter spelas det över med automatik. Endast personer i ÖKAs ledningsgrupp kommer ha tillgång till det filmade materialet och materialet kommer endast att användas vid brott eller misstanke om brott. Ingen ljudupptagning sker.

Använd ett lås till skåpet i omklädningsrummet, som du själv anser säkert. ÖKA ansvarar inte för värdesaker.

 

För mer information ang kamerabevakningen, maila oss på info@okamora.se